Hapkidotechnieken

Hapkidotechnieken bestaan uit trappen, stoten, worpen, gewrichtsklemmen en drukpunttechnieken. Daarnaast bekwaamt een gevorderde Hapkidobeoefenaar zich ook in het verdedigen op aanvallen met een wapen maar ook om een wapen te kunnen gebruiken in zijn eigen verdediging.

Traptechnieken

De Koreaanse benaming voor trap is ‘’chaggi’’. Bij Hapkido kent men een grote variatie aan trappen, van laag tot hooggeplaatste trappen, maar ook achterwaartse en gesprongen trappen. Om de trappen naar een hoger niveau te brengen, worden in de lessen verschillende traptechnieken gecombineerd.

Stoten of slagtechnieken

Aan stoten wordt ook veel aandacht gegeven tijdens de Hapkidolessen. Ook hier is een grote variatie aan stoot- en slagtechnieken. Bij Hapkido blijft de stoot of slag niet beperkt tot alleen een ‘’vuiststoot’ maar worden ook andere delen van de hand gebruikt. Daarnaast behoren de elleboogstoten ook tot de gebruikte stoottechnieken.

Wapens

Bij Hapkido Oirschot leert men zich te verdedigen tegen verschillende wapens/voorwerpen. De gevorderde Hapkido-leerling bekwaamt zich ook in het zelf hanteren van een wapen om zich met dit wapen te verdedigen tegen zowel ongewapende als gewapende aanvallen. Met de meeste wapens kunnen ook drukpunten gemanipuleerd worden. De gevorderde leerling kiest één wapen waarin hij/zij zich gaat bekwamen om dit zo goed mogelijk te kunnen hanteren. Wanneer men op het ‘’meester’’ niveau komt dienen er met meerdere wapens getraind te worden waaronder ook het zwaard.

Hapkido Oirschot met keuzen wapens

Werptechnieken

Het werpen van de aanvaller hoort ook bij het techniekenpakket van Hapkido. Wanneer de aanval is ingezet en de Hapkidoin heeft de mogelijkheid om de aanvalskracht van de aanvaller om te buigen om zo het evenwicht van de aanvaller te verstoren, kan de Hapkidoin overgaan tot een worp. Zo is de aanvaller, wanneer deze op de grond ligt, makkelijker te controleren. Wanneer de Hapkidoin ten val komt, heeft deze ook geleerd om zijn val te breken om zo weinig mogelijk of geen schade op te lopen. Het leren valbreken heeft ook als functie om de trainingspartner tijdens de les de mogelijkheid te geven om zijn werptechnieken realistischer te kunnen oefenen.

Gewrichtsklemmen

Bij Hapkido wordt ook veel gebruik gemaakt van gewrichtsklemmen op verschillende gewrichten. Bij een gewrichtsklem is het de bedoeling een gewricht zoals de pols, elleboog of knie op dusdanige manier te buigen dat het de lichaamseigen bewegingsmogelijkheid overstrekt. De functie hiervan is om de aanvaller zijn gewricht stuk te maken zodat hij zijn lichaam gedeeltelijk niet of minder kan bewegen en zo zijn aanval geneutraliseerd kan worden. Het kan ook als functie hebben de aanvaller te dwingen een beweging te laten maken, bijvoorbeeld de aanvaller naar de grond te dwingen om hem liggend in bedwang te kunnen houden. Een gewrichtsklem kan dus ook gebruikt worden om de aanvaller in bedwang te houden.

ji_pangi

Drukpunttechnieken

Het gebruikmaken van drukpunten hoort ook bij Hapkido, vertaald in het Koreaans ‘’Hyol do bup’’. De drukpuntenkennis die in het Hapkido gebruikt wordt, stamt van het Chinese Dim Mak af wat zijn oorsprong weer vond in de acupunctuur. Acupunctuur is een oude Chinese geneeskunde die zijn oorsprong weer vond in de duizenden jaren oude Chinese bewegingsleer Qi Gong. Vanuit het Qi Gong is de martial art ontstaan. De drukpunten kunnen ook gemanipuleerd worden met wapens en of voorwerpen.